Handelsbetingelser

Handelsvilkår

Bortfald af fortrydelsesret på ydelser:
Ved bestilling af montage og service giver du hermed samtykke til, at levering af den pågældende ydelse påbegyndes og anerkender at fortrydelsesretten ophører, når ydelsen af fuldt udført/monteret.
OBS! Fraskrivelsen gælder naturligvis kun når du køber ydelser (f.eks. montage). På køb af varer har du selvfølgelig fortrydelsesret i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens regler, som du finder herunder.

Betaling:
Dankort, Visa, MasterCard, eller sparxpres: Vælg betalingsform og følg anvisningerne på skærmen.
Vi trækker først din betaling efter udført arbejde.

Vigtigt:
Ved gennemførelse af en ordre på Køl & Varmepumpe X-pertens webshop bekræfter du, at du har læst handelsvilkårene, og grundigt sat dig ind i de købte produkters ydeevner og specifikationer. Har du købt en montage er det ligeledes meget vigtigt, at du har sat dig ind i hvad montagen indeholder.

Diverse
Serviceeftersyn er lovpligtigt på alle varmepumper med en kølemiddelsfyldning på over 1 kg og derover.
Alle producenter kræver for at garantien dækker, at der udføres eftersyn uanset hvor meget kølemiddel varmepumpen indeholder.
Køl & Varmepumpe X-perten ApS anbefaler derfor altid et årligt eftersyn. En varmepumpe som jævnligt bliver efterset holder længere og beholder sin ydelse- og udnyttelsesgrad længere.
Det er dit ansvar som ejer af en varmepumpe at kontakte os for at overholde det årlige eftersyn.
Handler du hos os tillader vi os, at kontakte dig senere for at tilbyde dig et eftersyn. Din forpligtigelse som ejer bortfalder dog ikke af denne grund, da it-nedbrud eller anden form for kommunikationshindringer vil kunne gøre, at du ikke modtager vores henvendelse.

Ordrebekræftelse:
Når købet er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse på din mailadresse. Denne mail er din kvittering for købet.

Levering:

Bestiller du en varmepumpe med montering vil du altid blive kontaktet af vores ansvarlige medarbejder for videre forløb. Vi leverer din varmepumpe og montage inden for 1-3 uger. Montøren kontakter dig for nærmere aftale 2-4 dage før forventet montagetidspunkt.

Modtagelse:
VED MODTAGELSE ER DET VIGTIGT AT DU KONTROLLERER, AT VAREN ER INTAKT OG IKKE HAR LIDT OVERLAST I FORBINDELSE MED TRANSPORTEN. Husk at give besked til os med det samme hvis uheldet er ude, og sørg for at gemme emballage m.v. Konstateres der transportskade må varen ikke ibrugtages, før det er godkendt af Køl & Varmepumpe X-perten ApS. Ibrugtages en vare med transportskade uden samtykke, bortfalder reklamationsretten.
Er ordren sendt med GLS, gør da indsigelse overfor chaufføren ved modtagelsen såfremt varen synligt har lidt overlast. Der henvises i øvrigt til GLS’ generelle betingelser.

Anmeldelse af beskadigede varer skal ske til Køl & Varmepumpe X-perten ApS via mail på info@kvx.dk.

Reklamation:

Købelovens mangels regler kan finde anvendelse på varekøb.

Når du handler hos os som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Konstateres der transport skade – må varen ikke ibrugtages, før det er godkendt af Køl & Varmepumpe X-perten ApS. Køl & Varmepumpe X-perten ApS kan vælge at udbedre skaden. Transportskaden skal være meddelt umiddelbart efter modtagelse og med billede dokumentation, sammen med underskrift fra transportfirmaet.
Ibrugtages en vare med transportskade uden samtykke fra Køl & Varmepumpe X-perten ApS, bortfalder reklamationsretten.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Har du fået defekte eller fejlleverede varer eller ønsker du at reklamere over en vare, skal det ske til Køl & Varmepumpe X-perten ApS på

info@kvx.dk med angivelse af fejlen og kopi af den oprindelige kvittering.

Køl & Varmepumpe X-perten ApS SKAL kontaktes inden varerne sendes retur. Ved allerede monterede anlæg, skal montør rekvireres da anlæg ikke må nedtages for indsendelse.

Man må under ingen omstændigheder tage en vare i brug, før reklamationen er færdigbehandlet.
Vi reparerer, giver nedslag i prisen eller ombytter og sender en ny når vi har modtaget den defekte/fejlleverede vare. Køl & Varmepumpe X-perten ApS dækker rimelige transportomkostninger i forbindelse med reklamation/fejllevering.
BEMÆRK: Køl & Varmepumpe X-perten ApS kan under ingen omstændigheder holdes til ansvar for et evt. reklameret driftstab. Køl & Varmepumpe X-perten ApS kan heller ikke drages til ansvar for afledte omkostninger i forbindelse med garantisager, ombytninger eller lignende – herunder håndværksmæssigt arbejde, tilretninger i bygninger og lignende.

Såfremt køber ikke er til stede på installationstidspunktet, kan der ikke efterfølgende reklameres over produktets udseende, udformning eller placeringen af installationen. Vi anbefaler derfor altid at køber er til stede ved opstart af installationen.

For at du kan få hjælp under garanti skal varen være inden for garantiperioden, og er det en varmepumpe skal den være monteret af en autoriseret installatør. Begge betingelser skal være opfyldt
For at kunne behandle din reklamation skal vi bruge følgende information:

  • Model
  • Serie-nr. på indedel og udedel
  • Adresse på montagestedet
  • Din adresse og kontaktoplysninger
  • Fejlbeskrivelse
  • Montagedato
  • Kontaktoplysninger og CVR nr. på montøren, og det firma som har igangsat og indreguleret anlægget

Husk at varmepumper skal monteres af personer med kyndigt kendskab til varmepumper og VVS og hvor autorisation kræves på vand og el siden skal dette være udført at en autoriseret person. Ved arbejde med kølemiddel mellem inde- og udedel kræves KMO bevis. Måtte installationen af varmepumpen berøre andre fagområder skal forskrifter og regler for disse naturligvis også overholdes.

Måtte der opstå tekniske fejl kan der i perioder være ventetid på servicebesøg – ventetiden kan være 2-3 uger. Meget kan dog som oftest afhjælpes over telefonen, så ring gerne på 30747412.

Returnering/Fortrydelsesret:
Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved info@kvx.dk,  eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen.  I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.
Ved køb af tjenesteydelser udløber fortrydelsesretten 14 dage efter aftalens indgåelse.

Returnering
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med varens returforsendelse. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for varmepumper.
Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. kr.: 500,-

Varer undtaget fortrydelsesretten
Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Varens stand når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug. Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur afhængig af varens handelsmæssige værdi. En vare der er monteret anses for at være taget 100% i brug, og du modtager intet hvis du returnerer den. Montager er en ydelse og kan ikke godtgøres efter at arbejdet er udført.

Manglende original emballage udgør en væsentlig værdiforringelse.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion medmindre du udtrykkeligt har indvilliget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:

Køl & Varmepumpe X-perten ApS
Fjordbakken 44
4400 Kalundborg

Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse. Dette skal altid ske efter forudgående aftale

Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

Særligt
: Nedtages en varmepumpe for returnering, skal dette altid gøres af KMO certificeret personale.

Din forpligtigelse som forbruger:
Når du har købt en varmepumpe, har du en forpligtigelse til, grundigt at gennemlæse brugervejledningen. Dette skal ske umiddelbart inden ibrugtagelse af varmepumpen første gang. Har du spørgsmål til dit produkt eller spørgsmål til brugervejledningen skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig. Handlinger, brug af funktioner og vedligeholdelse af produktet beskrevet i brugervejledningen er dit ansvar efter installation af produktet. Forkerte eller manglende handlinger er ikke dækket af garanti.

Geografisk dækning: 
Tilbuddet gælder i Danmark på brofaste øer. På ikke brofaste øer, eller udland – kontakt os på telefon +30747412, alternativ e-mail info@kvx.dk

Tekster, priser og data:
Der tages på hele websitet, og i printet eller trykt materiale forbehold for taste og trykfejl. Det være sig gældende for billeder, forklarende tekster, artikler, data eller priser.
Vi forbeholder os retten til, uden varsel at ændre på de opgivne data, af hensyn til den løbende udvikling.

Bemærk: De opgivne prisbesparelser, kan hidrøre enten fra besparelser i forhold til tidligere salgspriser her på siden, eller i forhold til priser hos konkurrenter.

Vedr. montage af varmepumpe:
Det er lovpligtigt at få varmepumper/klimaanlæg monteret af en autoriseret installatør. En installatør skal have et KMO nr. for at være godkendt. Spørg altid efter dette. Garantien bortfalder i så fald varmepumpen ikke er monteret af en KMO autoriseret montør. Montering af varmepumpen er ikke inkluderet i købet. Du skal aktivt tilvælge montage.
Såfremt køber ikke er til stede på installationstidspunktet, kan der ikke efterfølgende reklameres over produktets udseende, udformning eller placeringen af installationen. Vi anbefaler derfor altid at køber er til stede ved opstart af installationen.
Ved montage er det stedets ejer der har ansvar for at der ikke bores på steder hvor der er skjulte kabler, ledninger eller rør. Køl & Varmepumpe X-perten ApS fralægger sig erstatningspligt såfremt der bores i kabler, ledninger eller rør.

Føringsveje til rør og kanaler, som ikke er udført af Køl & Varmepumpe X-perten ApS, er alene købers ansvar. Det kan være rørføringer i gulve eller jorden, skjult i vægge, over lofter, eller over tage. Afløb opført til afledning af kondensvand er ligeledes alene købers ansvar. Køl & Varmepumpe X-perten ApS forbeholder sig retten til at afvise at montere i forbindelse med konstruktioner, hvor vi ikke kan stå inde for funktionaliteten af varmepumpen i forbindelse med disse konstruktioner.

Køber forpligtiger sig til grundigt at have undersøgt om den købte varmepumpe kan placeres på det ønskede sted. Er denne forundersøgelse ikke gjort kan der forventes meromkostninger. Fortrydes købet efter ankomst af montøren, faktureres der kr. 1500,- for forgæves kørsel. Beløbet fratrækkes før annullering af ordren. Der er opgivet mål på alle modeller.
Vi leverer din varmepumpe og montage inden for 1-3 uger. Montøren kontakter dig for nærmere aftale 2-4 dage før forventet montagetidspunkt.

Vedr. årligt eftersyn af varmepumpe:
Det er lovpligtigt at lave eftersyn på installerede varmepumper, hvert år. Servicefirmaet skal være KMO godkendt. Husk at gemme faktura på det udførte eftersyn.
Det er køberen af varmepumpen som bestiller det årlige eftersyn.

Persondata:
Håndtering af personoplysninger: For at du kan få din bestilling leveret, skal vi bruge dit navn og postadresse. Hvis du vil have en ordrebekræftelse via e-mail, har vi også brug for din e-mailadresse. Oplysningerne videregives eller videresælges ikke til tredjemand. De vil kun blive brugt i Køl & Varmepumpe X-perten ApS markedsføring over for dig, hvis du udtrykkeligt har accepteret det. Dine oplysninger bliver gemt på ubestemt tid og du kan når som helst blive slettet fra kundekartoteket hvis du sender en e-mail til info@kvx.dk
Den dataansvarlige på kvx.dk er Ejer Jonas Sejer 30747412 eller e-mail info@kvx.dk

Som registreret hos Køl & Varmepumpe X-perten ApS, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@kvx.dk

Garantier:
Vi tilbyder 5 års totalgaranti på alle vore luft/luft varmepumper. Læs betingelser her

Klage adgang:
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores serviceafdeling på 30747412. Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her –http://ec.europa.eu/odr

Handelsbetingelserne er senest opdateret 22.01.2022

Betingelserne er alene gældende for slutbrugere (B2C) og ikke gældende for B2B. For B2B forhandles særskilte aftaler.